Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Kapitel 1 En definition av religion i ett pluralistiskt samhälle
Kapitel 2 Scientologi – religionens läror
Kapitel 3 Scientologins religiösa praxis och ceremonier
Kapitel 4 Scientologi – religioners Skrifter och symboler
Kapitel 5 Scientologi – religionens olika organisationer
Kapitel 6 Scientologernas samhällsnyttiga verksamheter
Kapitel 7 Scientologins grundare
Bilagor
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
Bibliography

Att studiet av sinnet och helandet av mentalt orsakade sjukdomar inte bör avskiljas från religionen eller tolereras inom icke-religiösa områden;


Och att ingen makt mindre än Gud har rätt att upphäva eller åsidosätta dessa rättigheter, vare sig öppet eller fördolt.


Och vi inom kyrkan tror:


Att människan i grunden är god;


Att hon strävar efter att överleva;


Att hennes överlevnad beror av henne själv, hennes medmänniskor och hennes uppnående av broderskap med universum.


Och vi inom kyrkan tror att Guds lagar förbjuder människan:


Att förgöra sitt eget släkte;


Att förstöra någon annans själsliga hälsa;


Att förstöra eller förslava någon annans själ;


Att förstöra eller försvaga sina kamraters eller sin grupps överlevnad.


Och vi inom kyrkan tror att anden kan räddas och att anden i sig själv kan rädda eller hela kroppen.

Fortsätt

  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter