Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Kapitel 1 En definition av religion i ett pluralistiskt samhälle
Kapitel 2 Scientologi – religionens läror
Kapitel 3 Scientologins religiösa praxis och ceremonier
Kapitel 4 Scientologi – religioners Skrifter och symboler
Kapitel 5 Scientologi – religionens olika organisationer
Kapitel 6 Scientologernas samhällsnyttiga verksamheter
Kapitel 7 Scientologins grundare
Bilagor
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
Bibliography Scientologi-kyrkans trosbekännelse
Scientologi-kyrkans trosbekännelse skrevs av L. Ron Hubbard kort efter instiftandet av kyrkan i Los Angeles den 18 februari 1954. Efter det att han hade givit ut denna trosbekännelse från sitt kontor i Phoenix, Arizona, antog Scientologi-kyrkan den som sin officiella trosbekännelse, eftersom den ger en koncis framställning av vad scientologer håller för sant.

Vi inom kyrkan tror:


Att alla människor, oavsett ras, hudfärg eller tro, skapades med lika rättigheter;


Att varje människa har en omistlig rätt till sina egna religiösa bruk och deras utövning;


Att varje människa har en omistlig rätt till sitt eget liv;


Att varje människa har en omistlig rätt till sitt förstånd;


Att varje människa har en omistlig rätt till sitt eget försvar;


Att varje människa har en omistlig rätt att bilda, välja, hjälpa och stödja sin egen organisation, kyrka och regering;


Att varje människa har en omistlig rätt att tänka fritt, tala fritt och fritt uttrycka sina egna åsikter i skrift, samt att bemöta, yttra sig om eller skriva om andras åsikter;


Att varje människa har en omistlig rätt att fortskapa sitt eget släkte;


Att människans själ har människans rättigheter;

Fortsätt

  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter