Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Kapitel 1 En definition av religion i ett pluralistiskt samhälle
Kapitel 2 Scientologi – religionens läror
Kapitel 3 Scientologins religiösa praxis och ceremonier
Kapitel 4 Scientologi – religioners Skrifter och symboler
Kapitel 5 Scientologi – religionens olika organisationer
Kapitel 6 Scientologernas samhällsnyttiga verksamheter
Kapitel 7 Scientologins grundare
Bilagor
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
Bibliography


Kapitel Seven


Kapitel SEVEN L. Ron Hubbard Scientologins grundare
[]
L. Ron Hubbard respekteras av scientologer över hela världen i sin egenskap som Scientologins grundare och ensam författare till dess Skrifter, och han har ingen efterföljare. Man minns honom inte som en man att dyrka eller tillbedja, men som en vars gåva till eftervärlden består av Scientologi-religionen, som lever vidare. En beskrivning av hans bakgrund underlättar förståelsen av hur han lyckades upptäcka Scientologi-religionens sanningar.

DE TIDIGA ÅREN

[image]
Saint Hill Manor i Sussex, England, var L. Ron Hubbards hem från 1959 till 1966. Saint Hill fungerade också som det internationella huvudkvarteret för Scientologi-kyrkans utbildning och förvaltning.

L Ron Hubbard var son till Harry Ross, kommendörkapten i amerikanska flottan, och Ledora May Hubbard. Han föddes i Tilden, i Nebraska, USA, den 13 mars 1911. För en familj knuten till militären var det snarare regel än undantag att flytta ofta, och kort efter hans födelse bosatte sig familjen Hubbard i Helena, i Montana, USA. Under sin tid i Montana blev Hubbard vän med traktens svartfotsindianer, i synnerhet stammens medicinman, som till sist hedrade den unge mannen genom att utse honom till sin blodsfrände.

När hans far utstationerades till den amerikanska flottbasen i Guam år 1927, började L. Ron Hubbard att resa, vilket skulle komma att uppta hans tid under flera år. Han gav sig ut på omfattande resor genom södra Stilla havet och Sydkinesiska sjön, och reste genom Kina till dess berg i västern.

Fortsätt
  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter