Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Kapitel 1 En definition av religion i ett pluralistiskt samhälle
Kapitel 2 Scientologi – religionens läror
Kapitel 3 Scientologins religiösa praxis och ceremonier
Kapitel 4 Scientologi – religioners Skrifter och symboler
Kapitel 5 Scientologi – religionens olika organisationer
Kapitel 6 Scientologernas samhällsnyttiga verksamheter
Kapitel 7 Scientologins grundare
Bilagor
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
BibliographyKapitel Six


Kapitel SIX Scientologists’ Community Activities
[]
Allteftersom scientologerna fortsätter att andligen förbättra sig själva åtar de sig alltmer ansvar för både sig själva och sina medmänniskor. Kyrkan och dess medlemmar har således inlett ett antal samhällsnyttiga program för att fullborda Scientologins kallelse till att förbättra samhället.

[Picture]

Scientologin innehåller en stark etisk och moralisk komponent, som praktiska anvisningar till förbättring av ens eget och andras liv. Detta speglar Scientologi-lärans innersta väsen: att gå ut och förbättra villkoren och göra denna värld till en bättre plats för alla. Scientologins Skrifter betonar gång på gång behovet av att enskilda individer tillämpar dess visdom för att förbättra villkoren för sina familjer, grannar, vänner och för samhället i stort.

Scientologerna följer därför inte påbudet i Scientologins Skrifter om de endast söker andlig förbättring för sig själva. Medan scientologerna fortsätter sin färd över Bron, påtar de sig ett allt större ansvar för både sig själva och sina medmänniskor.

Fortsätt

  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter