Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Kapitel 1 En definition av religion i ett pluralistiskt samhälle
Kapitel 2 Scientologi – religionens läror
Kapitel 3 Scientologins religiösa praxis och ceremonier
Kapitel 4 Scientologi – religioners Skrifter och symboler
Kapitel 5 Scientologi – religionens olika organisationer
Kapitel 6 Scientologernas samhällsnyttiga verksamheter
Kapitel 7 Scientologins grundare
Bilagor
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
Bibliography


Kapitel Five


Kapitel FIVE Scientologi – religionens olika organisationer
[]
Scientologi-kyrkan är organiserad i en kyrklig struktur som förenar och inordnar en mångfald av olika verksamheter. Dessa inbegriper inte bara auditering och utbildning, utan även värvning av nya medlemmar, kyrkans ledning, kommunikationsöverföring, produktionen av material för spridning och många andra funktioner. Scientologernas religiösa samfund förenas därför inte bara av delad tro och trosutövning, utan även av en organisationsform som är unikt anpassad till dess religiösa missionsuppdrag.

[Picture]

Scientologerna är organiserade i ett världsomfattande hierarkiskt inordnat religiöst samfund. Församlingens struktur är en viktig funktionell del av Scientologi-religionen. Scientologins Skrifter kräver att religionen utövas på ett ortodoxt sätt, och den hierarkiska strukturen bidrar till att garantera att de enskilda kyrkorna får det stöd och den ledning som krävs för att uppnå detta. På detta sätt garanteras alla scientologer att samtliga kyrkor över hela världen uppfyller kraven på ortodox religionsutövning.

Den kyrkliga strukturen hjälper också till med att förena och koordinera de många olika verksamheterna, utöver de rent kyrkliga utövningarna auditering och utbildning, som t. ex. medlems-värvning, ledningen av kyrkan, kommunikations-överföring, produktionen av material för spridning av religionen och många andra funktioner. Scientologernas religiösa samfund förenas därför inte bara av delad tro och trosutövning, utan även av en organisationsform som är unikt anpassad till förmedlingen av dess religiösa missionsuppdrag.

Denna kyrkliga struktur hjälper också till att sammanföra församlingsmedlemmarna på andra sätt, som t. ex. vid firandet av årliga Scientologiska helger. Dessa omfattar bl. a. firandet av grundarens födelsedag och en dag som avsatts för att ge prästerna erkänsla för deras arbete. Kyrkor från alla nivåer i hierarkin fungerar som värdar vid dessa tillfällen, som närvaras av tiotusentals medlemmar.

Fortsätt
  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter