Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Kapitel 1 En definition av religion i ett pluralistiskt samhälle
Kapitel 2 Scientologi – religionens läror
Kapitel 3 Scientologins religiösa praxis och ceremonier
Kapitel 4 Scientologi – religioners Skrifter och symboler
Kapitel 5 Scientologi – religionens olika organisationer
Kapitel 6 Scientologernas samhällsnyttiga verksamheter
Kapitel 7 Scientologins grundare
Bilagor
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
BibliographyKapitel Four


Kapitel FOUR Scientologi – religioners Skrifter och symboler
[]
Scientologi-religionens Skrifter utgörs av L. Ron Hubbards texter och bandinspelade föreläsningar över ämnena Dianetik och Scientologi. Skrifterna omfattar över en halv miljon textsidor, över 3 000 föreläsningar på band, samt ca. 100 filmer.

[Picture]

Skrifterna utgör den enda samlade källan till de lärosatser som ligger till grund för Scientologi-religionen, i vilken uppfattningen att människosläktet endast kan uppnå andlig frälsning genom att följa den väg som beskrivs i dessa skrifter ingår som en naturlig del. Begreppet om ortodox religionsutövning är grundläggande för Scientologin, och alla försök att ändra eller förvränga Skrifternas innehåll uppfattas därför som ett mycket allvarligt brott mot den kyrkliga etiken.

För att befrämja religionen och garantera att Skrifterna förblir oförvanskade och ortodoxa har upphovsrätten till samtliga utgivna verk registrerats, och ägs uteslutande av kyrkan, till förmån för religionen. Registreringen säkerställer att Skrifterna inte kan ändras, förvrängas eller användas utanför sitt sammanhang på felaktigt eller skadligt sätt.

Fortsätt

  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter