Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Kapitel 1 En definition av religion i ett pluralistiskt samhälle
Kapitel 2 Scientologi – religionens läror
Kapitel 3 Scientologins religiösa praxis och ceremonier
Kapitel 4 Scientologi – religioners Skrifter och symboler
Kapitel 5 Scientologi – religionens olika organisationer
Kapitel 6 Scientologernas samhällsnyttiga verksamheter
Kapitel 7 Scientologins grundare
Bilagor
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
BibliographyKapitel Three


Kapitel THREE Scientologins religiösa praxis och ceremonier
[]
Frälsning – i Scientologin benämnd “total frihet” – som yttersta målet är gemensamt för alla religioner, men Scientologin erbjuder mänskligheten en exakt och praktisk metod för att nå målet genom personlig uppenbarelse. Denna metod eller väg, som kallas Scientologins “bro till total frihet,” följer en särskild ordningsföljd av nivåer av andligt medvetande, som kan nås när scientologen deltar i religionens två centrala utövningar– auditering och utbildning.

[Picture]

Scientologi-religionen omfattar en rik tradition av ceremonier, riter och gudstjänster. Trots detta är det de två centrala religiösa bruksformerna – auditering och utbildning – som är de absolut viktigaste. Det är de som utgör Scientologins sine qua non, d.v.s. dess oundgängligaste förutsättningar, eftersom de visar vägen till högre tillstånd av andligt medvetande och förmåga och, till sist, till andlig frälsning.

Scientologi-kyrkorna håller församlingsförrättningar för att fira religiösa helgdagar, utföra olika ritualer och markera andra viktiga dagar och händelser. Men Scientologins innersta natur kan skönjas i de distinkta metoder med vilka kyrkans principer kan användas till att förbättra människors liv.

Fortsätt

  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter