Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Kapitel 1 En definition av religion i ett pluralistiskt samhälle
Kapitel 2 Scientologi – religionens läror
Kapitel 3 Scientologins religiösa praxis och ceremonier
Kapitel 4 Scientologi – religioners Skrifter och symboler
Kapitel 5 Scientologi – religionens olika organisationer
Kapitel 6 Scientologernas samhällsnyttiga verksamheter
Kapitel 7 Scientologins grundare
Bilagor
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
BibliographyKapitel TVÅ


Kapitel TVÅ Scientologi – religionens läror
[]
Även om Scientologin har sina andliga rötter i österlandet, föddes den i västerlandet och dess trossatser finner sitt uttryck i det tekniska språket som uppstod i mitten av det tjugonde århundradet. Scientologin bidrar till dessa andliga begrepp med en noggrann och användbar teknologi att tillämpa i det dagliga livet.

[Picture]

Scientologins religiösa läror omfattar vissa fundamentala sanningar. Främst bland dem är läran att människan är en andlig varelse vars existens sträcker sig över mer än en livstid, och som är utrustad med förmågor som avsevärt överstiger den hon normalt anser sig besitta. Människan kan inte bara lösa sina egna problem, uppnå sina mål och vinna bestående lycka, utan också uppnå nya tillstånd av andligt medvetande hon kanske aldrig har drömt om som möjliga.

Scientologin hävdar att människan är i grunden god, och att vår andliga frälsning beror på oss själva, vårt förhållande till våra medmänniskor och vårt uppnående av broderskap med hela universum. I detta avseende är Scientologin en religiös filosofi i ordets djupaste bemärkelse, eftersom dess mål är ingenting mindre än en återupprättelse av människans medfödda andliga jag – hennes förmåga, medvetande och övertygade tro på odödlighet.

Fortsätt
  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter