Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Kapitel 1 En definition av religion i ett pluralistiskt samhälle
Kapitel 2 Scientologi – religionens läror
Kapitel 3 Scientologins religiösa praxis och ceremonier
Kapitel 4 Scientologi – religioners Skrifter och symboler
Kapitel 5 Scientologi – religionens olika organisationer
Kapitel 6 Scientologernas samhällsnyttiga verksamheter
Kapitel 7 Scientologins grundare
Bilagor
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
BibliographyKapitel One


Kapitel ETT En definition av religion i ett pluralistiskt samhälle
[]
Religionsforskare, konfronterade med frågan om hur man definierar religiös utövning och tro i nutidens skiftande och pluralistiska samhälle, har undersökt de väsentliga kännetecknen i alla religioner och hur dessa faktorer yttras i Scientologin.[Picture]Många anser att de redan vet svaret på frågan: “Vad är en religion?” De personliga definitioner som används av gemene man är nästan alltid grundade på vederbörandes eget religiösa arv och erfarenhet. Historien har emellertid visat att detta perspektiv är riskfyllt. Det är sådana tänkesätt som har givit oss korstågen, inkvisitionen, hundratals år av blodsutgjutelse i Nederländerna och på andra platser i Europa, liksom dagens konflikt i Nordirland.

Vanligare är, att restriktiva metoder att definiera religion leder till mindre våldsamma men icke desto mindre lika destruktiva former av diskrimination och andra kränkningar av mänskliga rättigheter – i synnerhet mot medlemmar av nya eller obekanta trosläror.

Fortsätt
  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter