Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Bilagor
Appendice 1 Scientologi – religionens teologiska grundprinciper
Appendice 2 Scientologi: En analys och jämförelse av dess religiösa system och doktriner
Appendice 3 Scientologi: Religionens kännetecken
Appendice 4 Scientologi: Dess kosmologi, atropologi, etik och metodik
Appendice 5 Scientologi: En ny religion
Appendice 6 Scientologi och nutida definitioner av religion i samhällsvetenskaperna
Appendice 7 Scientologi: En sann religion
Appendice 8 Scientologi: Sambandet mellan Scientologi och andra religioner
Appendice 9 Officiella erkännanden av Scientologi som religion
Appendice 10 Böcker av L. Ron Hubbard om Scientologi
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
Bibliography


i. Är Scientologi en religion?

i.i. Vad menar vi med religion?

Denna överläggning kan inte ge upphov till en grundläggande diskussion om definitionen av religion. Vi får icke desto mindre ha en arbetande ståndpunkt och enas om ett minimum antal kännetecken som finns i de flesta religioner. Vi är medvetna om att denna åsikt tillfälligt ger sken av att inte fästa avseende vid diskussionen om definitionen av religion, framtvingad av nya former av religion. Vi kan hålla med Bryan Wilson att en religion inbegriper:

* En kosmologi i vilken världsalltet får en mening med hänseende till en eller flera övernaturliga krafter. Begreppet Människan överskrider gränserna av henns jordiska tillvaro. Det finns ett före och ett efter. Människans ändliga natur godtages inte.

* En moral som härstammar från denna kosmologi. Den tillhandahåller direktiv och vägledning enligt den antydda meningen med världsalltet.

* Hjälpmedel som sätter människorna i kontakt med den övernaturliga principen: bön, religiösa ceremonier, meditationsteknik.

* En gemenskap av anhängare, sak samma hur liten, som har förmågan att upprätthålla och återge trossatserna, och att handha behållningen, frälsningens förmåner.

Fortsätt

  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter