Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Bilagor
Appendice 1 Scientologi – religionens teologiska grundprinciper
Appendice 2 Scientologi: En analys och jämförelse av dess religiösa system och doktriner
Appendice 3 Scientologi: Religionens kännetecken
Appendice 4 Scientologi: Dess kosmologi, atropologi, etik och metodik
Appendice 5 Scientologi: En ny religion
Appendice 6 Scientologi och nutida definitioner av religion i samhällsvetenskaperna
Appendice 7 Scientologi: En sann religion
Appendice 8 Scientologi: Sambandet mellan Scientologi och andra religioner
Appendice 9 Officiella erkännanden av Scientologi som religion
Appendice 10 Böcker av L. Ron Hubbard om Scientologi
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
Bibliography


Syftet med denna överläggning är att undersöka Scientologin ur en samhällsvetenskaplig synpunkt.

Frågan lyder: Är Scientologi en religion, och i så fall, vilken typ av religion? Vi skall försöka tillhandahålla beståndsdelarna till svar i denna avhandling.

Vi kommer även att beskriva en del av Scientologins kännetecken som de uppfattas av oss i dag. Vår framställning är varken polemisk eller försvarande.

Fortsätt

  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter