Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Bilagor
Appendice 1 Scientologi – religionens teologiska grundprinciper
Appendice 2 Scientologi: En analys och jämförelse av dess religiösa system och doktriner
Appendice 3 Scientologi: Religionens kännetecken
Appendice 4 Scientologi: Dess kosmologi, atropologi, etik och metodik
Appendice 5 Scientologi: En ny religion
Appendice 6 Scientologi och nutida definitioner av religion i samhällsvetenskaperna
Appendice 7 Scientologi: En sann religion
Appendice 8 Scientologi: Sambandet mellan Scientologi och andra religioner
Appendice 9 Officiella erkännanden av Scientologi som religion
Appendice 10 Böcker av L. Ron Hubbard om Scientologi
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
Bibliography


Om författaren

Frank K. Flinn verkar som adjungerad professor i religionsvetenskap vid Washington University i St. Louis, Missouri. Han är fil. kand. i filosofi från Quincy University, Quincy, Illinois; Fil. kand. i teologi magna cum laude, från Harvard Divinity School, Cambridge, Massachusetts; och en filosofie doktor i Speciella Religösa Studier vid University of St. MichaelÕs College, Toronto School of Theology, Toronto, Ontario. Han har företagit avancerade studier vid Harvard University, the University of Pennsylvania och University of Heidelberg i Tyskland där han var en Fulbright Fellow i Filosofi och Åldriga Religioner i Främre Orienten.

Sedan 1968 har Mr. Flinn skrivit och hållt föredrag om nya religösa rörelser som uppstått sedan 1800- och 1900 talet. Han är medlem med gott anseende av the American Academy of Religion.

Fortsätt

  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter