Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Bilagor
Appendice 1 Scientologi – religionens teologiska grundprinciper
Appendice 2 Scientologi: En analys och jämförelse av dess religiösa system och doktriner
Appendice 3 Scientologi: Religionens kännetecken
Appendice 4 Scientologi: Dess kosmologi, atropologi, etik och metodik
Appendice 5 Scientologi: En ny religion
Appendice 6 Scientologi och nutida definitioner av religion i samhällsvetenskaperna
Appendice 7 Scientologi: En sann religion
Appendice 8 Scientologi: Sambandet mellan Scientologi och andra religioner
Appendice 9 Officiella erkännanden av Scientologi som religion
Appendice 10 Böcker av L. Ron Hubbard om Scientologi
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
Bibliography


Även Scientologi-kyrkan har sitt “sakramentens sakrament” i auditeringen och utbildningen. Alla utövande scientologers huvudsakliga religiösa strävan är att bli Clear och uppnå status som opererande thetan med makt över “livet, tanken, materien, energien, rummet och tiden.” De centrala religiösa medlen för detta mål är auditeringens och utbildningens komplexa nivåer och grader. Den betydelse nattvarden har för katoliken, har auditeringen och utbildningen för scientologen. På samma sätt som katolikerna betraktar de sju sakramenten som de huvudsakliga medlen för världens frälsning, så betraktar också scientologerna auditeringen och utbildningen som centrala medel för frälsning, vilket beskrivs som maximal överlevnad inom alla dynamikerna.

Som jämförande religionsforskare skulle jag besvara frågan “På vilka platser tillber den utövande katoliken?” med “Där de sju sakramenten mest självklart kan ges de troende.” På frågan “Var tillber scientologen?” skulle jag svara “Där auditering och utbildning i Scientologins heliga skrifter mest självklart kan ges församlingsmedlemmarna.” Hubbards verk om Dianetiken och Scientologin utgör Scientologi-kyrkans heliga texter. Merparten av dessa verk ägnas åt det scientologer kallar auditeringsteknologi, samt ledning och framställning av medlemmarnas auditering och utbildning. Den överväldigande tonvikt som Hubbards verk lägger vid auditeringen borde redan den övertyga religionsforskaren om att auditeringen och utbildningen är Scientologi-kyrkans centrala religiösa handlingar och huvudsakliga former för tillbedjan.

För det första kan jag som jämförande religionsforskare utan minsta tvekan hävda, att auditeringen och utbildningen är centrala tillbedjansformer i scientologens trossystem. För det andra är de platser där medlemmarnas auditering och utbildning utförs otvetydigt Scientologiska andaktshus.

Frank K. Flinn

Fortsätt

  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter