Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Inledning
Chapters
Bilagor
Appendice 1 Scientologi – religionens teologiska grundprinciper
Appendice 2 Scientologi: En analys och jämförelse av dess religiösa system och doktriner
Appendice 3 Scientologi: Religionens kännetecken
Appendice 4 Scientologi: Dess kosmologi, atropologi, etik och metodik
Appendice 5 Scientologi: En ny religion
Appendice 6 Scientologi och nutida definitioner av religion i samhällsvetenskaperna
Appendice 7 Scientologi: En sann religion
Appendice 8 Scientologi: Sambandet mellan Scientologi och andra religioner
Appendice 9 Officiella erkännanden av Scientologi som religion
Appendice 10 Böcker av L. Ron Hubbard om Scientologi
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
Bibliography


Scientologiaxiomen

Scientologiaxiomen, skrivna av L. Ron Hubbard år 1954, är en koncentration och sammanfattning av alla tidigare axiom och logiker till en mer praktisk, fundamental och rättfram lista med axiom. Den bästa jämförelsen är måhända geometrins axiom — Scientologiaxiomen är definitivt lika självklara. Men i själva verket är geometrins axiom mycket primitivare än Scientologiaxiomen. Geometrin bevisar nämligen sig själv med utgångspunkt från sig själv, under det att Scientologiaxiomen bevisar sig själva med utgångspunkt från hela livet.

Fortsätt

  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter