Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Bilagor
Appendice 1 Scientologi – religionens teologiska grundprinciper
Appendice 2 Scientologi: En analys och jämförelse av dess religiösa system och doktriner
Appendice 3 Scientologi: Religionens kännetecken
Appendice 4 Scientologi: Dess kosmologi, atropologi, etik och metodik
Appendice 5 Scientologi: En ny religion
Appendice 6 Scientologi och nutida definitioner av religion i samhällsvetenskaperna
Appendice 7 Scientologi: En sann religion
Appendice 8 Scientologi: Sambandet mellan Scientologi och andra religioner
Appendice 9 Officiella erkännanden av Scientologi som religion
Appendice 10 Böcker av L. Ron Hubbard om Scientologi
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
Bibliography


Faktorerna Faktorerna

En sammanfattning av betraktelser över och undersökningar av människoanden och det materiella universum, gjorda mellan 1923 och 1953.

1 Före begynnelsen fanns en Orsak och Orsakens hela syfte var skapandet av en effekt.

2 I begynnelsen och för alltid är beslutet och beslutet är ATT VARA.

3 Varandets första handling är att anta en synpunkt.

4 Varandets andra handling är att från synpunkten placera ut punkter att se, vilka är dimensionspunkter.

5 Sålunda skapas rum, ty definitionen på rum är: synpunkt på dimension. Och en dimensionspunkts syfte är rum och en synpunkt.

Fortsätt

  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter