Scientologi-Korset Theology & Practice of a Contemporary Religion Scientologi
Select a Language
Sök
-->
Ett referensverk framlagt av den Internationella Scientologi-kyrkan Hem
Innehåll
Scientologi-kyrkans trosbekännelseInledning
Chapters
Bilagor
Appendice 1 Scientologi – religionens teologiska grundprinciper
Appendice 2 Scientologi: En analys och jämförelse av dess religiösa system och doktriner
Appendice 3 Scientologi: Religionens kännetecken
Appendice 4 Scientologi: Dess kosmologi, atropologi, etik och metodik
Appendice 5 Scientologi: En ny religion
Appendice 6 Scientologi och nutida definitioner av religion i samhällsvetenskaperna
Appendice 7 Scientologi: En sann religion
Appendice 8 Scientologi: Sambandet mellan Scientologi och andra religioner
Appendice 9 Officiella erkännanden av Scientologi som religion
Appendice 10 Böcker av L. Ron Hubbard om Scientologi
Förteckning över Scientologi-kyrkor och missioner
Bibliography


Scientologins mål By L. Ron HubbardEn civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder—dessa är Scientologins mål.


Dessa mål, som år 1950 för första gången kungjordes för en orolig värld, är helt inom räckhåll för vår teknologi.


Scientologin är opolitisk och välkomnar varje individ, oavsett trosbekännelse, ras och nationalitet.


Vi strävar inte efter revolution, utan bara efter utveckling till högre existenstillstånd för individen och för samhället.


Vi är på väg att uppnå våra mål.


I årtusenden har människan levt i okunnighet om sig själv, sitt sinne och universum, men ett genombrott har nu gjorts.


Andra bemödanden från människans sida har överträffats.

Fortsätt

  Föregående Nästa

Top
Kontakt Ordlista Bokhandel Undersökning Relaterade sajter